Bc. Veronika Kovářová

Bakalářská práce

Nikdy není pozdě: Série publicistických interview s aktivními seniorkami pro magazín Ona Dnes

It Is Never Too Late: Series of Interviews with Active Senior Women for Ona Dnes Magazine
Anotace:
Cílem této tvůrčí bakalářské práce bylo vytvoření souboru interview s aktivními seniorkami, které by mohly být publikovány v magazínu Ona Dnes. Teoretická část práce se věnuje vymezení žánru publicistické interview a zásadám při jeho tvorbě. Dále pak charakteristikám daného cílového média a jeho přístupu k danému žánru. Rovněž uvádí i do problematiky stáří jako životního období, a možností aktivního …více
Abstract:
The aim of this creative bachelor thesis was to create a set of interviews with active senior women which could be published in the Ona Dnes magazine. The theoretical deals with defining the genre of journalistic interview and principles, that are connected with its creation. Furthermore, this part includes the characteristics of the target medium and its approach to the genre. It also introduces the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika