Bc. Anna Belaya

Bakalářská práce

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Consequences of people’s of consumer behavior - analysis of specific marketing campaign
Anotace:
Práce je věnována nezamýšleným důsledkům chování spotřebitele. Cílem bakalářské práce je analýza reklamních sdělení v průmyslu kosmetiky, a to s cílem zjištění, jaké jsou nezamýšlené důsledky marketingové komunikace a reklamních sdělení v oblasti myšlení a chování spotřebitelů, a zda si je klíčové zákaznice, tedy ženy, uvědomují. Práce je založena na literární rešerši a dotazníkovém šetření. Bakalářská …více
Abstract:
The work is devoted to the intended to consequence of consumer behavior. The aim of this thesis is the analysis of advertisements in the industry of cosmetics, and in order to determine what are the unintended consequences of marketing communications and advertising messages in the thinking and behavior of consumers, and whether the customer is crucial, therefore women realize. The work is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní