Ivo ŠPIČÁK

Bakalářská práce

Konfigurace sítě s napojením na externí úložiště

Configuration of Network Attached Storage
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje konfiguraci síťových protokolů. Cílem práce je provést instalaci a následně konfiguraci Linuxového serveru, který slouží pro sdílení dat klientům. Teoretická část se zabývá tématikou síťových protokolů, síťových disků. Dále pojednává o datovém úložišti na síti a vytváření velkých souborových systémů. Praktická část zahrnuje instalaci a konfiguraci NAS v Linuxovém (Unix) prostředí …více
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on the configuration of network protocols. The target of the thesis is to execute the installation and configuration of Linux server that is used for clients? data sharing. The theoretical part deals with the theme of network protocols and network disks. Furthermore it concerns data network attached storage and creation of great file systems. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013
Zveřejnit od: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPIČÁK, Ivo. Konfigurace sítě s napojením na externí úložiště. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma