Bc. Michal Podrazil

Bakalářská práce

Dechová a cimbálová hudba na Břeclavsku se zaměřením na dechovou hudbu Legrúti

Brass and dulcimer music in Břeclav area with a focus on Legrúti brass orchestra
Anotace:
Tato práce si klade za cíl podat soubor ucelených historických okolností o lidové hudbě a o lidových tradicích spojených s jižní Moravou, s nimiž se velmi úzce pojí dechová a cimbálová hudba. V práci jsou zahrnuty informace o vývoji působení dechových a cimbálových kapel, a také přehled nejznámějších dechových orchestrů, které působí na Břeclavsku. Největší důraz je kladen na Dechovou hudbu Legrúti …více
Abstract:
This thesis aims to present comprehensive historic background for folk music and folk traditions connected to Southern Moravia, which are very closely connected to brass and dulcimer music. The thesis includes information about the progression of performing brass and dulcimer music bands. In addition, it presents the summary of the most renowned orchestras performing in Břeclav and its surrounding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání