Bc. Michaela Pačanová

Diplomová práce

Obhajoba a právo na spravedlivý proces

The Advocacy and the Right to the Fair Lawsuit
Anotace:
Tato diplomová práce na téma Obhajoba a právo na spravedlivý proces je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola pojednává o charakteristice a postavení obviněného v trestním řízení. Druhá kapitola je věnována zaručeným právům a povinnostem obviněného. V dalších dvou kapitolách je detailně rozebráno právo na obhajobu, jež je součástí ústavně zaručených práv. Pátá kapitola pojednává o historickém vývoji …více
Abstract:
This thesis´ topic is Advocacy and the right to fair trial. It is divided into 7 parts. In the first part you can read about characterization of the accused man in the prosecution. The second part is about accused man´s rights and duties. Next two parts are dedicated to the right to advocacy in details. In the fifth part you can read about the history of the right to a fair trial. At the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní