Bc. Tereza Zlámalová

Diplomová práce

Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech v souvislosti se změnami charakteru a využívání krajiny

Changes in species diversity of vascular plants in selected areas of Eastern Bohemia in the context of changes in the nature and use of the landscape
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnami druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech, které souvisí se změnami ve využití krajiny uvnitř i vně studovaných lokalit. Na změnách a jejich charakteru se také podílí územní a druhová ochrana, která je ve všech vybraných lokalitách uplatňována podle zákona č. 114/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Pro zachycení změn druhové diverzity …více
Abstract:
The thesis deals with the changes in species diversity of vascular plants in selected areas of Eastern Bohemia, which is related to changes in use of the landscape inside and outside of the studied sites. On the changes and their character of nature is also involved in territorial and species protection, which is applied in all selected localities in accordance with Act No. 114/1992 Coll. (as amended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5001

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
 • Vedoucí: RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
 • Oponent: Věra Samková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses phyp5r phyp5r/4
20. 9. 2017
Složky
Soubory
Kohout, J.
21. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.