Bc. Peter Slanina

Master's thesis

Vliv fluorescenčního rezonančního přenosu energie na intenzitu fluorescence sledovaných znaků buněk pomocí průtokové cytometrie

Effect of the Förster resonance energy transfer on fluorescence intensity cell markers studied by flow cytometry
Abstract:
Förster resonance energy transfer is used to determine a relation between molecules at the nanometer scale. Its main purpose is to study protein and intermolecular interactions in fluorescence microscopy, flow cytometry and spectrofluorometry. This diploma thesis addresses its effect on fluorescence intensity measurements on surface markers of immune cells by flow cytometry. Theoretical part is about …viac
Abstract:
Försterův rezonanční přenos energie se ve velké míře využívá na měření vztahů mezi blízkými molekulami (nanometrové vzdálenosti). Slouží ke studiu proteinů a mezimolekulových interakcí ve fluorescenční mikroskopii, průtokové cytometrii a spektrofluorometrii. Diplomová práce se věnuje jeho vlivu při měření intenzity fluorescence na povrchových znacích imunitních buněk průtokovou cytometrií. V teoretické …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Daniel Vlk, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Physics / Biophysics