Yulei Chen

Master's thesis

Fundamental Analysis of the Suning Commerce Group Co., Ltd.

Fundamental Analysis of the Suning Commerce Group Co., Ltd.
Anotácia:
The main objective of this work is to conduct the stock valuation of Suning Commerce Group Co., Ltd. and forecast its probable price evolution. First, the characterisation of fundamental analysis will be explained. Macroeconomic, industry and company analysis will be described in detail. Main attention will be paid to the indicators and models that will be used latter in the work. Second, the analysis …viac
Abstract:
The main objective of this work is to conduct the stock valuation of Suning Commerce Group Co., Ltd. and forecast its probable price evolution. First, the characterisation of fundamental analysis will be explained. Macroeconomic, industry and company analysis will be described in detail. Main attention will be paid to the indicators and models that will be used latter in the work. Second, the analysis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava