Bc. Lukáš Hönig

Master's thesis

Šedá ekonomika v ČR – ekonomické a právní aspekty

Shadow Economy in the Czech Republic – Economic and Legal Aspects
Abstract:
Tématem diplomové práce je šedá ekonomika. Práce hodnotí příčiny vedoucí k provádění ekonomických aktivit v šedé ekonomice a důsledky z toho plynoucí. Seznamuje s různými pohledy na šedou ekonomiku, uvádí metody měření a odhadů její velikosti. Práce předkládá analýzu současné právní úpravy nelegální práce a daňových úniků, jako dvou typických prvků šedé ekonomiky. V neposlední řadě se zabývá opatřeními …more
Abstract:
The subject of this thesis is the shadow economy. The thesis evaluates the causes leading to performing economy activities in shadow economy and resulting consequences. It introduces the various views of shadow economy, presents techniques of measuring and estimating size of shadow economy. The thesis put forward analysis of current legislation of illegal work and tax evasion, such as two typical elements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta