Bc. Veronika BÍLÁ

Diplomová práce

Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků

Influence of Stress and Nutrition on the Development of Obesity among College Students.
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem zjišťovala, zda psychická zátěž a z ní rezultující změny stravovacích zvyklostí u vysokoškoláků mohou mít vliv na vývoj obezity. Popisovala jsem rizikové faktory ovlivňující vznik obezity a definovala doporučení, jak tomuto onemocnění předcházet. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu změn v oblasti stravování, případně dalších faktorů životního stylu, které …více
Abstract:
In my master thesis, I examined whether the psychological stress and from it resulting changes in eating habits at college students may affect the development of obesity. I described the risk factors affecting obesity and defined recommendations on how to prevent this disease. In the practical part research results are beeing evaluated by changes in dietary or other lifestyle factors that affect the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2012
Zveřejnit od: 14. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Lidmila Hamplová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLÁ, Veronika. Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pi6wwj pi6wwj/2
15. 8. 2012
Složky
Soubory
Bulánová, L.
16. 8. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.