Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Disertační práce

Petroarchaeological research of ceramic production in the area of Western Carpathians at the end of the Early Bronze Age

Petroarchaeological research of ceramic production in the area of Western Carpathians at the end of the Early Bronze Age
Anotace:
Na konci starší doby bronzové existovala v prostoru mezi Českým masivem na západě a nížinami kolem Západních Karpat na východě mozaika hradišť a nížinných osad osídlených komunitami, které byly více nebo méně zapojeny do dálkového obchodu a metalurgie. Tyto komunity s typickou materiální kulturou jsou dnes nazývány “komplex kultur Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen” a “kultura Otomani-Füzesabony”. Velké …více
Abstract:
At the end of the Early Bronze Age (18–16th centuries BC) in Central Europe, in the lowland adjacent to the Western Carpathians, a mosaic of fortified hills and open settlements was populated by communities more or less involved in long-distance trade and metallurgy. These communities, which had a characteristic material culture, are nowadays called the Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen complex and the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
  • Oponent: Attila Kreiter, prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy

Práce na příbuzné téma