David Šplíchal

Bakalářská práce

Suverénní fondy - hrozba nebo přínos?

Sovereign wealth funds - threat or benefit?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá suverénními fondy, které patří mezi významné státní investiční subjekty. Hlavním cílem práce je zhodnotit aktivitu suverénních fondů jako celku a posoudit, zda je jejich činnost spíše přínosem nebo hrozbou pro ekonomiku. V první části se práce zabývá obecnou charakteristikou státních investičních fondů, tedy jejich definicí, historií a funkcí. Druhá část je pak zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on sovereign wealth funds, which belong to important state investment entities. The main objective of the thesis is to assess the activity of sovereign wealth funds as a whole and assess, whether their activity is rather benefit or threat to economy. In the first part there is considered a genereal characteristic of sovereign wealth funds, particularly their definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Jakub Jedlinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68905