Bc. Kateřina BAČOVÁ

Diplomová práce

Proměny vnější výsypky lomu ČSA - výsypka Obránců míru

Modifications outer dump fracture ČSA - dump Obránců míru
Anotace:
Záměrem předkládané diplomové práce je zjištění mortality sazenic u lesnické rekultivace na části výsypky Obránců míru (OM). V první části je popsána Severočeská hnědouhelná pánev a historie těžby, včetně historie lomu ČSA a lomu OM. Následující kapitoly obsahují popis zákonem stanovených povinností v oblasti rekultivace těžbou dotčeného území a způsob plánování včetně uvedení druhů koncepčních a projektových …více
Abstract:
Das Ziel der Dissertation durch die Ergebnissen präsentiert Mortalität von Setzlingen für Wald Rekultivierung auf der Kippe Obránců míru (OM). Der erste Teil beschreibt die nordböhmischen Braunkohle Becken und die Geschichte des Bergbaus, einschließlich der Geschichte der ČSA Bergwerke und Steinbrüche OM. Die folgenden Kapitel enthalten eine Beschreibung der gesetzlichen Aufgaben der Sanierung von …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Dr. Ing. Miroslav Kravka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAČOVÁ, Kateřina. Proměny vnější výsypky lomu ČSA - výsypka Obránců míru. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí