Michal Bajer

Diplomová práce

Integrace xPON sítí do jedné sítě

Integration of xPON Networks into One Network
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem WDM PON a EPON sítí. U WDM PON sítí se zaměřuje na používaná pásma a také na různé způsoby přenosu signálu. Dále se zaměřuje na popis některých důležitých součástí optických sítí, jako jsou například zdroje, detektory a AWG filtry. Druhá část práce se zabývá vytvořením a popisem schématu kombinované WDM PON a EPON ver.2 sítě navržené ve vývojovém prostředí …více
Abstract:
This thesis is about to present theoretical description of WDM PON and EPON network. The WDM PON part focuses on used bandwidth and a different ways of signal transmission. Further focuses on the description of important parts of the optical networks, such as sources, detectors and AWG filters. The second part deals with the creation and description of scheme for a combined WDM PON and EPON ver. 2 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Šiška
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika