Bc. Jan HOLEČEK

Diplomová práce

Vývoj rozhraní pro interaktivní distribuovanou hru s ovládáním pomocí 2D i 3D obrazových senzorů

Design of Interface Earmarked for Development of Interactive Distributed Game Using 2D and 3D Vision Sensors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozhraní určeného pro snadný vývoj interaktivních distribuovaných aplikací a her s využitím 2D a 3D obrazových senzorů. V úvodních částech je prezentován stručný teoretický úvod do distribuovaných systémů, technologií TCP/IP a zařízení Kinect. Následuje popis použitých technologií, díky kterým bylo možno navrhnout jednotlivé komponenty samotného rozhraní pro přenos …více
Abstract:
This thesis deals with a design of an interface earmarked for development of interactive distributed systems and games using 2D and 3D vision sensors. At the beginning a brief theoretical introduction to distributed systems, TCP/IP technology and Kinect device is presented, followed by a description of applied technologies which allowed to design individual components of the interface for data transmission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČEK, Jan. Vývoj rozhraní pro interaktivní distribuovanou hru s ovládáním pomocí 2D i 3D obrazových senzorů. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika