Soňa Krejčová

Bakalářská práce

Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení

Door Fan Test for Gas Fixed extinguishing Systems
Anotace:
Bakalářská práce popisuje kontrolu těsnoti prostoru pro plynová stabilní hasicí zařízení pomocí zkoušky Door Fan Test a vyhodnocením této zkoušky. V případě negativního výsledku zkoušky jsou navržena opatření pro zlepšení. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy a právním ukotvením v dané oblasti. Dále je uveden popis problemtiky …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis describes checking the tightness of the space for gas fixed extinguishing systems by Door Fan Test and evaluation this test. In case of a negative test result, suggestions for improvements are proposed. This work is divided to two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is focused on the basics concepts and legislation in this filed. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčová, Soňa. Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva