Bc. Petr Semerád

Bakalářská práce

Tvorba a realizace výukové pomůcky pro učební obor Autoelektrikář

Creation and implementation of teaching aids for the Auto electricians
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Tvorba a realizace výukové pomůcky pro učební obor Autoelektrikář“ je zaměřena na výrobní postup výukové praktické opory. Práce je určena pro učitele praktického vyučování, učitele odborných předmětů oboru Autoelektrikář. Cílem práce je vytvoření odborné dokumentace krok za krokem na výrobu výukové pomůcky ve tvaru vozidla určený pro žáky s využitím praktických dovedností …více
Abstract:
The bachelor thesis “Creation and implementation of teaching aids for auto electricians” is focused on the production process of the practical teaching aid. The thesis is intended for practical classes teachers, teachers of technical subjects of the auto electrician field. The aim of the thesis is creating step by step technical documentation for creating a teaching aid shaped as a vehicle, intended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pawera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování