Bc. Eva Štěpánková, DiS.

Diplomová práce

Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

The Centrum of integrated support project for pre - school aged children with special needs of education
Anotace:
Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Brno :Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014. Diplomová práce, 72 stran, 1 příloha. Vedoucí diplomové práce - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské …více
Abstract:
Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, E. The Centrum of integrated support project for pre - school aged children with special needs of education. Brno :University Masaryk, Pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014. Thesis , 72 pages, 1 annex. Diploma thesis Supervisor - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D The research part of the diploma thesis is focused at pre - school aged children with special needs of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta