Theses 

Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole – Bc. Eva Štěpánková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Štěpánková, DiS.

Diplomová práce

Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

The Centrum of integrated support project for pre - school aged children with special needs of education

Anotace: Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Brno :Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014. Diplomová práce, 72 stran, 1 příloha. Vedoucí diplomové práce - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak probíhá v projektu výchovně vzdělávací činnost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jaký přínos má projekt pro děti a jejich rodiče. Výzkumný vzorek představovaly tři děti se speciálním vzdělávacími potřebami předškolního věku, u nichž byl podporován pomocí mentora rozvoj jednotlivých oblastí dílčích funkcí.

Abstract: Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, E. The Centrum of integrated support project for pre - school aged children with special needs of education. Brno :University Masaryk, Pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014. Thesis , 72 pages, 1 annex. Diploma thesis Supervisor - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D The research part of the diploma thesis is focused at pre - school aged children with special needs of education. The aim of the diploma thesis was detection of the project educational activities for pre-school children with special needs of education, the project contrubution for children and their parents, too. The research sample three children with special needs of education at pre-school age with helping support by the mentor of the parts of sub-functions.

Klíčová slova: Mentor, výchova, vzdělávání, individuální přístup, školní zralost, odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby Mentor, education, training, individual approach, school readiness, suspension of school attendance, special educational needs

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 21:16, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz