Bc. Eva Štěpánková, DiS.

Master's thesis

Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

The Centrum of integrated support project for pre - school aged children with special needs of education
Abstract:
Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole Brno :Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014. Diplomová práce, 72 stran, 1 příloha. Vedoucí diplomové práce - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské …more
Abstract:
Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, E. The Centrum of integrated support project for pre - school aged children with special needs of education. Brno :University Masaryk, Pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014. Thesis , 72 pages, 1 annex. Diploma thesis Supervisor - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D The research part of the diploma thesis is focused at pre - school aged children with special needs of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta