Bc. Jaroslav Pencák

Master's thesis

Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti

Use of Shares and Bonds Issuing for Financing Business Activities of Joint Stock Company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti. O jednotlivých cenných papírech diplomová práce pojednává nejdříve obecně. Dále je provedena právní analýza procesu vydávání akcií a dluhopisů. Uvažovány jsou rovněž ekonomické důsledky pro akciovou společnost a vliv emise akcií a dluhopisů na účetnictví akciové společnosti, …more
Abstract:
The thesis deals with the posibilities of using the issue of shares and bonds to finance the business activities of the joint stock company. About individual securities thesis first discusses general. Further is perfomed legal analysis process of issuing shares and bonds. Considered are also economic consequences for the company and the effect issue of shares and bonds to accounting of joint-stock …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS