Denisa ŠULCOVÁ

Bachelor's thesis

Mykotické infekce člověka

Human Mycothic Infections
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na mykotické infekce člověka a jejich diagnostiku. Obsahuje základní informace o mykofytech, rozdělení mykotických infekcí, dále je zaměřena na nomenklaturu mykotických infekcí, imunitu a obecné vlastnosti mykotických infekcí. Cílem práce bylo zdokumentovat a zhodnotit typy mykopatogenů u jednotlivých případů.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the human mycothic infection a process of their diagnostic. It includes basic informations about mycofyta, the parting of the mycothic infections..It is also focused on the nomenclature of mycothic infectins, on immunity and general qualities of mycothic infections. Aim of the bachelor thesis was to dokument and evaluate types of mykopathogens in each cases.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2008
Accessible from:: 14. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2008
  • Supervisor: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠULCOVÁ, Denisa. Mykotické infekce člověka. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta