Denisa ŠULCOVÁ

Bakalářská práce

Mykotické infekce člověka

Human Mycothic Infections
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na mykotické infekce člověka a jejich diagnostiku. Obsahuje základní informace o mykofytech, rozdělení mykotických infekcí, dále je zaměřena na nomenklaturu mykotických infekcí, imunitu a obecné vlastnosti mykotických infekcí. Cílem práce bylo zdokumentovat a zhodnotit typy mykopatogenů u jednotlivých případů.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the human mycothic infection a process of their diagnostic. It includes basic informations about mycofyta, the parting of the mycothic infections..It is also focused on the nomenclature of mycothic infectins, on immunity and general qualities of mycothic infections. Aim of the bachelor thesis was to dokument and evaluate types of mykopathogens in each cases.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008
Zveřejnit od: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠULCOVÁ, Denisa. Mykotické infekce člověka. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta