Theses 

Efektivita kapitálových trhů a existence tržních anomálií – Petr Valášek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Valášek

Bakalářská práce

Efektivita kapitálových trhů a existence tržních anomálií

Capital market efficiency and existence of market anomalies

Anotace: Daná bakalářská práce je zaměřená na vývoj kapitálových trhů, s užším zaměřením na teorii efektivních trhů a existenci tržních anomálií. Při zkoumání anomálií na trzích s cennými papíry se zaměřuji na efekt dne v týdnu na Evropských a Asijských trzích v letech 2008 až 2018, a to konkrétně na českém, německém, indickém trhu a trhu s cennými papíry v Hong Kongu. Tento efekt zkoumám pomocí regresního modelu a metody porovnávání průměrů.

Abstract: This bachelor thesis is focused on development of capital markets especially on the theory of effective markets and the existence of market anomalies. While investigating those anomalies on securities markets I am casting a spotlight to the effect-of-the-day on European and Asian markets over the period from 2008 to 2018, namely Czech, Deutsch, Indian and Hong-Kong securities markets. I examine this effect using regression and the method of comparing the averages.

Klíčová slova: Kapitálový trh, investování, efektivita na kapitálových trzích, anomálie na kapitálových trzích Capital market, investing, efficiency on capital markets, anomaly on capital markets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Galina Deeva
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:50, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz