Bc. Jakub Stibůrek

Bakalářská práce

Interaktivní aplikace pro výuku SQL

Interactive application for SQL learning
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá implementací interaktivní aplikace vhodné pro výuku jazyka SQL. Aplikace je navržena s ohledem na již realizovaná řešení a je členěna do pěti kategorií podle obtížnosti sestavení dotazu.
Abstract:
This thesis deals with the implementation of interactive application suitable for SQL learning. The application is designed with regard to already implemented solutions and it is divided into five categories according to difficulty of query building.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D., RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní