Peter KOŽÍŠEK

Diplomová práce

Srovnávací studie metod pro stanovení Anaerobního prahu

Anaerobic threshold assesment methods - review
Anotace:
Anaerobní práh (AT - Anaerobic Threshold) je podle mnoha vědců jednoznačným identifikátorem vytrvalostních schopností. Jeho určení lze využít v lékařství, pro sportovce i pro obecnou populaci. V současnosti existuje mnoho metod stanovení AT a stále vznikají nové. Cílem této práce je podat ucelený přehled ve světě používaných metod a jejich srovnání. Při výzkumu jsem narazil na několik terminologických …více
Abstract:
Due to many scientists is Anaerobic Threshold (AT) definite identifier of endurance performance. Its evaluation is possible to use in medicine, sport and for general population. There exists many methods of AT measurement and still threre are new ones coming up. The intention of this study is to deliver complex summary of actual methods and their comparation. You can find here Lactate Threshold Test …více
 

Klíčová slova

zlomový bod

Klíčová slova

anaerobní práh

Klíčová slova

aerobní práh

Klíčová slova

ventilační křivka

Klíčová slova

BDSF

Klíčová slova

srdeční frekvence

Klíčová slova

laktát

Klíčová slova

kyselina mléčná

Klíčová slova

ANP

Klíčová slova

LP
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/