Jan Demuth

Bakalářská práce

Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením na výuku uchazečů o řidičský průkaz

Database model design for informational, community and e-learning portal focused on driving license applicants
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navržení a zdokumentování tvorby webového portálu pokrývajícího informační, komunitní a e-learningovou aplikační funkcionalitu zaměřenou na oblast problematiky autoškol a podpory výuky uchazečů o řidičský průkaz. Hlavní důraz je kladen na fázi návrhu optimálního databázového modelu, který je nezávislý na výsledném technologickém řešení vyvíjené aplikace a zdokumentování …více
Abstract:
This work is concerned with the process of designing and documentation of a web portal covering informational, community and e-learning application functionality focused on the field of driving schools and driving license applicants training and education. The emphasis lies on the phase of optimal database model design independent of the final technological solution of the developed application and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Jan Klas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13936