Mgr. Jan Uhřík

Diplomová práce

Následky neplatného rozvázání pracovního poměru

Void Termination of an Employment Relationship
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o následcích neplatného rozvázání pracovního poměru. Nejprve bude vymezena základní charakteristika pracovního práva jako samostatného právního odvětví. Dále se bude autor zaobírat následky neplatného rozvázání pracovního poměru a též postupem směřujícím k uplatnění práv, která z neplatného rozvázání vyplývají. Diplomová práce zohledňuje i relevantní judikaturu.
Abstract:
The diploma thesis shall focus on the void termination of an employment relationship. Firstly the thesis will define labour law as an independent part of the are of laws. Then the thesis will discuss the consequences of the viod termination of an employment relationship and the right procedure to to exercise rights which result from the void termination. The thesis takes also the relevant case law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta