Roman Dohnal

Bachelor's thesis

A Business Plan for a Café

A Business Plan for a Café
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu kavárny s názvem Stardust. Kavárna je zaměřená převážně na splnění poptávky studentů středních a vysokých škol v okolí. Kavárna bude tudíž nabízet kromě klasického sortimentu i cigarety. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základy podnikání, dále se zaměřuje na podnikatelské prostředí, druhy podniků …more
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is to compile a business plan for a café called Stardust. The café is mainly focused on meeting the demand of high school and college students in the vicinity. The café will, therefore, offer cigarettes in addition to the usual assortment. The thesis has a theoretical and practical part. The theoretical part describes the basics of entrepreneurship, then focuses on the business …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Dokulil

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dohnal, Roman. A Business Plan for a Café. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration