Theses 

Školní zralost a připravenost dětí na počátku školní docházky – Janina GUŃKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janina GUŃKOVÁ

Diplomová práce

Školní zralost a připravenost dětí na počátku školní docházky

School readiness and ripeness of children in the early school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou školní zralosti a připravenosti dítěte na začátku školní docházky. Teoretická část popisuje předškolní dítě, a dítě mladšího školního věku. Porovnává různá vymezení školní zralosti a připravenosti, rozebírá znaky školní zralosti. Přibližuje některé testy využívané k diagnostice školní zralosti i pedagogicko-psychologickou intervenci před zahájením školní docházky. Praktická část obsahuje výsledky šetření na zvoleném vzorku základních škol, jehož cílem bylo zjistit a popsat kvalitu realizace a obsah zápisu do 1. třídy a zjistit, které složky školní zralosti jsou u dětí 6 ? 7 letých sledovány, a jakým způsobem.

Abstract: Thesis concerns with the issue of school readiness and school ripeness of children at the beginning of school education. The theoretical part describes the pre-school child and the younger school age child. Compares different definition of school readiness and school ripeness, discusses the characteristics of school readiness. Approach some of the tests used to diagnose school maturity and educational and psychological intervention before school education. The practical part contains the results of investigation on a selected sample of primary schools. The aim was to identify and describe the quality of implementation and content first class registration. Identify with components of school readiness minors in children 6-7 years old, and how.

Klíčová slova: dítě, školní docházka, školní zralost, školní připravenost, složky školní zralosti, diagnostika, pedagogicko-psychologická intervence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25328 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

GUŃKOVÁ, Janina. Školní zralost a připravenost dětí na počátku školní docházky. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:40, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz