Veronika FOJTŮ

Bakalářská práce

Možnosti senzorické integrace v dětském domově ve Vilšanech

Possibilities of Sensory Integration in the Children´s Home in Vilšany
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám senzorickou integrací jako jednou z metod neurorehabilitace a jejího využití při terapii dětí v dětském domově ve Vilšanech. Součástí práce je také praktická část, ve které jsem zpracovala aplikaci senzorické integrace u dvou pacientů s kombinovaným postižením.
Abstract:
In my thesis I deal with the sensory integration as one of methods of neurorehabilitation and its use in children´s home in Vilšany. The work has also a practical part in which I have elaborated the application of sensory integration by two patients with multiple disabilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTŮ, Veronika. Možnosti senzorické integrace v dětském domově ve Vilšanech. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta