Bc. Kateřina Hossová

Master's thesis

Vyjádření příslovečného určení účelu nevětnými obraty a vedlejšími větami v ruštině v porovnání s češtinou

Expressing Purpose Through Adverbal Phrases and Adverbal Clauses in Russin and Czech Languages. A Comparative Study
Anotácia:
Anotace česky Práce pojednává o vyjádření účelu nevětnými obraty a vedlejšími větami účelovými v ruštině v porovnání s češtinou. Je rozdělena na dvě části. Obecná část obsahuje přehled jednotlivých účelových prostředků vcetne prislovecnych urceni, predlozkovych spojeni, prechodniku a vedlejsich vet ucelovych a jejich základní gramatické zákonitosti. Ve druhé, materiálové části jsou roztříděny příklady …viac
Abstract:
The thesis uses a comparative method to discuss the language structures by which Russian and Czech languages express relations of purpose, including adverbials of purpose, prepositional clauses, transgressives and adverbial clauses of purpose. The study is divided into two parts. The general part provides an overview of the various means of expressing purpose and of their basic grammatical principles …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedúci: prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta