Karolina Šimková

Bakalářská práce

Etický kodex jako nástroj řízení

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá etickým kodexem jako nástrojem řízení. Cílem mé práce je zkoumat podnikatelskou etiku, vysvětlit její význam a úlohu v podnikání. V praktické části práce, na základě dotazníkového šetření vytvořit návrh etického kodexu pro společnost Bakeshop Praha, s.r.o. První část práce se věnuje teorii pomocí literárních rešerší, která uvádí do problematiky etiky, etiky podnikání …více
Abstract:
Following thesis is concerning the code of ethics in the meaning of a management tool. The aim of my bachelor thesis is to examine business ethics, explain its meaning and role in entrepreneurship. In practical part, based on conducted survey, to make a proposal to establish a code of ethics of a company Bakeshop Praha s.r.o. The first part of the thesis is focused on theory which introduces reader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/pj6t7y/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku