Mgr. Kateřina Hanáková, Ph.D.

Disertační práce

Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie

Study of protein phosphorylation by mass spectrometry
Anotace:
Fosforylace proteinu je důležitou posttranslační modifikací, která hraje roli v mnoha biologických procesech. Studium fosforylací je proto klíčové pro pochopení těchto procesů. Vhodnou metodou detekce fosforylací je hmotnostní spektrometrie, před kterou je obvykle nezbytné využít některé metody obohacení fosfopeptidů (fosfoproteinů). Tato práce se zaměřuje na využití obohacovacích metod fosfopeptidů …více
Abstract:
Protein phosphorylation is an important post-translational modification that plays a role in many biological processes. Study of phosphorylation is therefore crucial for understanding these processes. Mass spectrometry is a suitable method for the detection of phosphorylation, but it is usually necessary to use some phosphopeptide (phosphoprotein) enrichment methods before MS. This thesis focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
  • Oponent: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Genomika a proteomika / Genomika a proteomika

Práce na příbuzné téma