Mgr. Kateřina Hanáková, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie

Study of protein phosphorylation by mass spectrometry
Abstract:
Fosforylace proteinu je důležitou posttranslační modifikací, která hraje roli v mnoha biologických procesech. Studium fosforylací je proto klíčové pro pochopení těchto procesů. Vhodnou metodou detekce fosforylací je hmotnostní spektrometrie, před kterou je obvykle nezbytné využít některé metody obohacení fosfopeptidů (fosfoproteinů). Tato práce se zaměřuje na využití obohacovacích metod fosfopeptidů …more
Abstract:
Protein phosphorylation is an important post-translational modification that plays a role in many biological processes. Study of phosphorylation is therefore crucial for understanding these processes. Mass spectrometry is a suitable method for the detection of phosphorylation, but it is usually necessary to use some phosphopeptide (phosphoprotein) enrichment methods before MS. This thesis focuses on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 12. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
  • Reader: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics

Theses on a related topic