Karel VEJROSTA

Bakalářská práce

Úprava vody pro výrobu páry

Water Treatment For Steam Generation
Anotace:
Tato práce podává přehled o nejběžnějších metodách úpravy vod pro výrobu páry v energe-tice. Konkrétně popisuje technologie používané k úpravě vody v Teplárně Otrokovice a.s. a poskytuje její srovnání s moderními trendy. Největší pozornost je věnována klíčovým technologiím, kterými jsou předúprava vody čiřením a demineralizace na iontoměničových filtrech.
Abstract:
The work provides an overview of the most common methods of water treatment for steam generation in power engineering. Specifically, it describes technologies used for water treatment in Teplárna Otrokovice a.s. and compares them to modern trends. The biggest attention is paid to the key technologies, i.e. water pre-treatment by clarification and dem-ineralisation using ion exchange filters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011
Identifikátor: 21697

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJROSTA, Karel. Úprava vody pro výrobu páry. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů