Karel VEJROSTA

Bachelor's thesis

Úprava vody pro výrobu páry

Water Treatment For Steam Generation
Abstract:
Tato práce podává přehled o nejběžnějších metodách úpravy vod pro výrobu páry v energe-tice. Konkrétně popisuje technologie používané k úpravě vody v Teplárně Otrokovice a.s. a poskytuje její srovnání s moderními trendy. Největší pozornost je věnována klíčovým technologiím, kterými jsou předúprava vody čiřením a demineralizace na iontoměničových filtrech.
Abstract:
The work provides an overview of the most common methods of water treatment for steam generation in power engineering. Specifically, it describes technologies used for water treatment in Teplárna Otrokovice a.s. and compares them to modern trends. The biggest attention is paid to the key technologies, i.e. water pre-treatment by clarification and dem-ineralisation using ion exchange filters.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011
Identifier: 21697

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEJROSTA, Karel. Úprava vody pro výrobu páry. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and materials technology / Chemistry and materials technology