Bc. Daniela Vranovská

Bakalářská práce

On Cognitive Synonymy: A Case Study (Soft and Mild)

On Cognitive Synonymy: A Case Study (Soft and Mild)
Anotace:
Tato práce si klade za cíl porovnat významy dvou adjektiv (soft a mild), která jsou ve slovnících běžně označovaná jako synonyma. Právě tento sémantický vztah synonymie je podroben důkladnější analýze jak v teoretickém úvodu, tak v praktické části. Zvláštní pozornost je vyhrazena tzv. kognitivní synonymii. Cílem praktické části je dokázat či vyvrátit, zda se výše zmíněná adjektiva vyskytují ve funkci …více
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the meanings of two adjectives (soft and mild) that are usually recognized as synonymous. This kind of information is provided by various dictionaries. The semantic relation of synonymy is essential for the whole thesis and it is, therefore, dealt on in both the theoretical and the practical part. Special attention is paid to the notion of 'cognitive synonymy'. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta