Ing. Erika Schwartzová

Bakalářská práce

Ubytovací infrastruktura okresu Vyškov

The Infrastructure of Accommodation in Vyškov
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Ubytovací infrastruktura okresu Vyškov“ je analýza vývoje a současného stavu základní a doprovodné turistické infrastruktury okresu Vyškov. V první části se zabývám charakteristikou území a postavením cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a následně v okrese Vyškov. Ve druhé části práce se věnuji analýze a hodnocení nabídky cestovního ruchu okresu Vyškov se zaměřením na …více
Abstract:
The objective of my bachelor project called “The Infrastructure of Accommodation in Vyškov” is to analyse the developement and current state of the basic as well as supporting touristic infrastructure of the Vyškov district. In the first part I deal with the regional characteristics and the role of tourism in the South Moravian Region and then in the Vyškov district. In the second part I analyse and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta