Veronika Pavlásková

Bakalářská práce

From the Colonial to the Postcolonial Island: Island Novels from Defoe's Robinson Crusoe to Coetzee's Foe

From the Colonial to the Postcolonial Island: Island Novels from Defoe's Robinson Crusoe to Coetzee's Foe
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the island literature and it analyses novels Robinson Crusoe, The Coral Island and Foe with the aim of identificate and compare the main themes in these novels. The main goal of the thesis is to show the development of the island novels from the colonial times to the postcoloial times and also to show the similarities and differences between these novels.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou ostrovní literatury a analyzuje romány Robinson Crusoe, Korálový ostrov a Ďabiel DeFoe s cílem zmapovat a porovnat stěžejní témata v těchto románech. Hlavním cílem práce je ukázat vývoj ostrovních románů od dob kolonializace až po post kolonializaci a identifikovat podobnosti a rozdíly mezi těmito romány.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. phil. habil. Ewald Mengel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlásková, Veronika. From the Colonial to the Postcolonial Island: Island Novels from Defoe's Robinson Crusoe to Coetzee's Foe. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma