Theses 

Profesionalizmy a slova slangová v oblasti IT vyskytující se v recenzích a diskusních fórech v angličtině a v češtině – Jana BAŠTINCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana BAŠTINCOVÁ

Bakalářská práce

Profesionalizmy a slova slangová v oblasti IT vyskytující se v recenzích a diskusních fórech v angličtině a v češtině

IT Related Slang and Professional Language Occuring in Reviews and Internet Forums Both in English and Czech

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá profesionalizmy a slangovými výrazy z oblasti informačních technologií, používanými především na internetových diskusních fórech a v recenzích (týkajících se informačních technologií). V teoretické části se práce věnuje slangu a profesionalizmům z obecného hlediska a zkoumá různé přístupy k jejich definici. Práce také zkoumá různé druhy slangu a soustředí se také na jeho tvoření, a to jak v češtině, tak v angličtině. V kapitole věnované tvoření slangu se rovněž věnuje způsobu, jakým čeština přejímá slangové výrazy z angličtiny. V praktické části se práce soustředí na konkrétní odvětví slangu slang z oblasti informačních technologií. Prostřednictvím vybraných slangových pojmů extrahovaných přímo z diskusních fór a recenzí zkoumá současné trendy ve vývoji a tvoření slangu a porovnává anglický přístup s přístupem češtiny. Součástí práce je také příloha ve formě tabulky s extrahovanými slangovými výrazy, jejich zdroji a kontextem, ve kterém byly v každém konkrétním případě použity.

Abstract: This Bachelor's thesis focuses on IT related professionalisms and slang taken primarily from internet newsgroups and reviews (concerning IT). The theoretical part of the thesis focuses on slang and professionalisms from a general perspective and deals with different approaches to their definition. The thesis also examines different kinds of slang and its formation, both in English and Czech. In the chapter on the formation it also deals with the way Czech adopts slang expressions from English. The practical part of the thesis is focused on a specific kind of slang IT related slang. Through selected slang expressions, extracted directly from the newsgroups and reviews, the thesis examines the current trends in the development and formation of slang and also compares Czech and English approaches to slang. The thesis also includes an attachment in a form of a table containing the extracted slang expressions, their source and context in which they were used in each particular case.

Klíčová slova: slang, profesionalizmy, internetová diskusní fóra, recenze, internet, informační technologie, terminologie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kubánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BAŠTINCOVÁ, Jana. Profesionalizmy a slova slangová v oblasti IT vyskytující se v recenzích a diskusních fórech v angličtině a v češtině. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz