Bc. Iveta Kneeová

Diplomová práce

Umírání a smrt v intenzivní medicíně

Dying and death in intensive medicine
Anotace:
Diplomová práce je svým obsahem rozdělena do dvou částí (teoretické a praktické). Teoretická část se zabývá problematikou umírání a smrti v intenzivní medicíně (historická fakta, definice umírání a smrti, modely umírání, potřebami umírajících), dále na specifika ošetřovatelské péče o umírající pacienty s ohledem na problematiku intenzivní medicíny. Empirická část byla zpracována na podkladě nestandardizovaného …více
Abstract:
The thesis is its content divided into two parts ( theoretical and practical). The theoretical part deals with the issue of death and dying in intensive care (historical facts, definitions of death and dying, dying models, the needs of the dying) as well as specifics of nursing care for dying patients and the issue of Intensive Care Medicine. The empirical part was prepared on the basis of non - standardized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta