Bc. Lukáš Martinů

Diplomová práce

Regionální politika EU a její nástroje

The European Union Regional Policy and its Instruments
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav regionální politiky EU a jejich nástrojů na příkladu srovnání regionální politiky ČR a ostatních členských zemí EU. V práci se zabývám bližším pohledem na komparaci zemědělské regionální politiky ČR a SR. Teoretická část práce popisuje regionální politiku EU a její aktéry. Rozebírá jednotlivé nástroje regionální politiky, programovací období …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to evaluate the current state of EU regional policy and its instruments for example of comparison the regional policy of the Czech Republic and other EU member states. I deal with closer look of regional agriculture policy of the Czech Republic and Slovakia at this work. The theoretical part describes the EU regional policy and its actors. Examines the various instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance