David Janák

Bakalářská práce

Marketingový plán pro online služby zdravotní pojišťovny

Marketing plan for online services of public healthcare insurance company
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje základním marketingovým postupům a metodám, popi-suje specifika marketingu služeb se zaměřením na trh zdravotních pojišťoven a základy digitálního marketingu a jeho nástrojů. V rámci praktické části byl realizován marketin-gový výzkum a situační analýza vybrané zdravotní pojišťovny (kvantitativní výzkum s použitím techniky face to face standardizovaných in-home interview …více
Abstract:
This Bachelor thesis describes basic marketing procedures and methods, describes the specifics of marketing services with a focus on the health insurance market and the ba-sics of digital marketing and its tools. In the practical part, marketing research and situ-ational analysis of a selected health insurance company was carried out (quantitative research using face to face standardized in-home interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Václav Nétek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.