Mgr. Barbora Kottová

Bakalářská práce

Daň z nemovitých věcí v závislosti na katastru nemovitostí

Immovable Property Tax depending on the Real Estate Cadastre
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení daně z nemovitých věcí s ohledem na evidenci v katastru nemovitostí. Úvod do problematiky nastiňují konstrukční prvky daně z nemovitých věcí, včetně možného osvobození od daně. Práce následně vyhodnocuje problémy současné právní úpravy, které se týkají správy daně a chybných zápisů v katastru nemovitostí, které dokládá na vybraných příkladech. V závěru …více
Abstract:
The thesis deals with the measuring of Immovable property tax depending of registra-tion on the Real estate cadastre. Introduction to the issue outlines the structural ele-ments, including possible tax exemptions. The thesis subsequently evaluates the problems of the current legislation, especially in the administration of tax and erroneous entries in the Real estate cadastre, which is demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta