David Krompolc

Bakalářská práce

Porovnání porušení povinnosti při správě cizího majetku v soukromé a veřejné sféře

Comparison of Infringement of Breach of Trust in the Private and Public Spheres
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou péče řádného hospodáře v soukromé a veřejné sféře. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickými aspekty obou sfér. V úvodních kapitolách jsou vymezeny pojmy jako péče řádného hospodáře, loajalita a povinnosti řídících orgánů. Druhá část práce se věnuje praktickému srovnání obou sfér a jednotlivé judikáty pak ukazují praxi při řešení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with comparsion of infrigement of breach of trust in the private and public spheres. The thesis is divided into two parts. In the first part the thesis examines theoretical part of both spheres. The introductory chapters covers basics definitions and concepts of infringement of breach of trust. The second part of the thesis focuses on comparison both spheres and analyzes practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Bohuslav Halfar
  • Oponent: Martin Bugaj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava