Blanka PROSTINÁKOVÁ

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství České republiky se zaměřením na problematiku nebezpečného odpadu

Waste management in the Czech Republic with a focus on hazardous waste
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství České republiky se zaměřením na nebezpečný odpad. Po představení základní struktury odpadového hospodářství se uvádí historie odpadového hospodářství. Dále jsou představeny cíle a nástroje na prosazování cílů odpadového hospodářství, působnost a kompetence veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a taktéž rozsah práv a povinností …více
Abstract:
This thesis deals with waste management in the Czech Republic focusing on hazardous waste. After introducing the basic structure of waste management is given history of waste management. Next are introduced the objectives and instruments to promote waste management objectives, scope and competence of public administration in the field of waste management and also the scope of rights and responsibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROSTINÁKOVÁ, Blanka. Odpadové hospodářství České republiky se zaměřením na problematiku nebezpečného odpadu. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj