Theses 

Komunikace mezi učitelem a žákem na základní škole speciální – Bc. Mariana Ondrušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Mariana Ondrušová

Bakalářská práce

Komunikace mezi učitelem a žákem na základní škole speciální

Communication between teacher and pupil at the elementary special school

Anotace: Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi učitelem a žákem na základní škole speciální. Práce obsahuje tři kapitoly, přičemž první dvě kapitoly zahrnují teorii vztahující se k tématu práce a třetí kapitola se zabývá výzkumným šetřením. První kapitola se zaměřuje na základní pojmy z oblasti komunikace a alternativní a augmentativní komunikace, zabývá se i komunikačními kompetencemi a pedagogickou komunikací. Druhá kapitola přibližuje problematiku komunikační schopnosti a symptomatických poruch řeči u osob s mentálním postižením a také problematiku vzdělávání na základní škole speciální. Výzkumné šetření se zabývá analýzou interakce mezi učitelem a žákem. Ke splnění výzkumných cílů bylo využito technik a metod přímého pozorování, polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů.

Abstract: The bachelor thesis deals with the communication between teacher and pupil at the elementary special school. The thesis contains three chapters, the first two chapters cover the theory of work and the third chapter deals with research. The first chapter focuses on the basic concepts of communication and alternative and augmentation communication, dealing with communication competences and pedagogical communication. The second chapter introduces the issue of communication skills and symptomatic speech disorders in people with intellectual disability as well as the issue of education at an elementary special school. The research investigates the analysis of the interaction between the teacher and the pupil. To meet the research goals, techniques and methods of direct observation, semi-structured interviewing and document analysis were used.

Klíčová slova: komunikace, komunikační schopnost, symptomatické poruchy řeči, alternativní a augmentativní komunikace, základní škola speciální, communication, communication ability, symptomatic speech disorders, alternative and augmentative communication, elementary special school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:31, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz