Jana Macková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s akutní ethylickou pankreatitidou

Complex Nursing Care for a Patient with Acute Ethyl Pancreatitis
Anotace:
MACKOVÁ, Jana. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s akutní ethylickou pankreatitidou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Praha 2019. 58 s. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s akutní ethylickou pankreatitidou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena …více
Abstract:
MACKOVÁ, Jana. Comprehensive Nursing Care for Patients with Acute Ethylic Pancreatitis. Medical College (Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.). Degree program: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Praha 2019. 58 p. The Bachelor’s thesis focuses on comprehensive nursing care for patients with acute ethylic pancreatitis. The thesis is divided into a theoretical and a practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická