Dita Nechvátalová

Diplomová práce

Race and Gender Representation in Octavia E. Butler's Science Fiction Writing

Rasové a genderové motivy ve vědecko-fantastické tvorbě Octavie E. Butlerové

Race and Gender Representation in Octavia E. Butler's Science Fiction Writing
Abstract:
This thesis introduces the significant African American SF writer, Octavia E. Butler, and her work. It places her work in to a broader context of SF literature, black and feminist studies. The main part of this thesis is devoted to the detailed analysis of her 11 novels from the perspective of their race and gender representation. The aim of this thesis is to point out at the unifying motives of her …více
Abstract:
Tato diplomová práce seznamuje s významnou americkou černošskou sci-fi autorkou Octavií E. Butlerovou a její románovou tvorbou. Práce zasazuje její dílo do širšího kontextu scifi literatury, černošských a feministických studií. V hlavní části se věnuje detailní analýze jejích 11 románů, a to z hlediska jejich rasových a genderových motivů. Cílem práce je poukázat na sjednocující motivy jejích děl a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.